Menu

Bëni lëvizjen e duhur me agjentët më të mirë në Tiranë.

Urban Real Estate është një kompani private e themeluar që nga viti 2019. Ne kemi kultivuar një reputacion për të fituar dhe mbajtur besimin e klientëve tanë me një përkushtim të palëkundur ndaj profesionalizmit, transparencës dhe integritetit. Gjithëpërfshirja, bashkëpunimi, respekti reciprok, diversiteti i njerëzve dhe idetë: Këto janë disa nga vlerat që përcaktojnë familjen Urban Real Estate.

Qasja jonë moderne dhe e freskët ndaj industrisë ka rezultuar në një numër të madh klientësh. Ne trajnojmë agjentët tanë që të jenë më të pajisur për të menaxhuar nevojat e ndryshme të secilit prej klientëve tanë. Për shkak se ne i mbajmë agjentët tanë me këto standarde më të larta dhe theksojmë cilësinë e shërbimit që ofrojmë, kompensimi ynë tejkalon atë të një ndërmjetësimi tradicional.

Faqja jonë e internetit u ofron blerësve një pamje gjithëpërfshirëse, por koncize, të të gjitha pronave të disponueshme.

Shërbimet Tona

Real Estate
Management

Sell & Rent Properties online on finderland.com

Mortgage &
Finance Property

Provide tool for calculate mortgage & finance properties online so fast

Real Estate
Market Data

Researching the market and providing online data on real estate market